Digitálny marketing a metódy tvorby cien

Kľúč k úspechu v marketingu.

Nasledujúcich 6 mesiacov mám zarezervovanú sobotu na štúdium na Digitálnej univerzite.
Posledná sobota som mi začala prednáškou Marketingové stratégie. (Anna Sabolova a Naďa Kačera). Túto oblasť mám rada, aj vďaka mojej dlhoročnej profesijnej kariére a akademickému zázemiu.

Celá téma bola spojená s konceptom 4P (produkt, cena, distribúcia a komunikácia).

Cenotvorba má zásadný vplyv na úspech firmy.

Uviedli niekoľko kľúčových postrehov, prečo je dôležitý kvalitný marketingový plán s reálnymi číslami.
✔Pri správnom nastavení ceny zhora a zdola.
✔Zdôraznili, že pocity nestačia, musíme mať prehľad o číslach.
✔Mnohí malí a strední podnikatelia zabúdame pri tvorbe obchodného plánu na seba a svoj čas na firemné aktivity.😥
✔Odhalili svoj „tajný recept z kuchyne“ – excelovskú tabuľku.
✔Pri plánovaní musíme mať veľmi dobre premyslený produktový a revenue mix a všetky náklady. Na základe týchto čísel dostávame hospodársky výsledok.
✔Ale mnohí zabúdame na DANE.

Na SLIDO ankete sme sa dozvedeli, ako študenti DU vnímajú najčastejšie problémy s cenou:
✔Zle nastavená cena (vysoká/nízka).
✔Marža.
✔Zľavy a akcie.
✔Nejasná cena.
✔DPH.

Dámy výborne vysvetlili, že CENA vždy ovplyvňuje ZISKOVOSŤ firmy.

S tvorbou cien sa stretávame pri rôznych výzvach:
👁‍🗨Zistenie a určenie mojej požadovanej ceny.
👁‍🗨Nastavenie ceny pre nový produkt.
👁‍🗨Konkurenčný boj so zľavami vo svojom segmente.
👁‍🗨Nastavenie ceny na základe nákladov.
👁‍🗨Nezávislosť ceny na ostatných 4P.
👁‍🗨Keď sa rozhodneme zvýšiť ceny.

Počas a na konci prednášky veľmi rezonovala téma excelovskej tabuľky. Študenti požadovali za zdieľať podrobnejšie uvedenú tabuľku. Veronika, skvelá práca!💪

Verím, že správny obchodný plán s reálnymi číslami je kľúčom k úspechu a rada vám s tým pomôžem.

Počas prezentácie o Digitálnom Marketingu (Peter Šebo) som si uvedomila, že táto časť marketingu hrá zásadnú úlohu v dnešnom svete.

Na prednáške o Digitálnom marketingu od Petra Šeba som mala niekoľko momentov ‚AHA‘,
Zvlášť jeden z nich mi výrazne zapadol do pamäti, pretože som dlhé roky zodpovedala za prevádzkové aktivity. Konkrétne išlo o nasledujúci príklad:

Panel pred firmou Facebook: Vstup Facebook / Výstup Sun Microsystems.
Denne zamestnancom firmy pripomína, že na zmenu firmy v budove môže byť viac aspektov – „Ak nebudeme inovovať, môžeme byť vytlačení z trhu.“

Ostatné momenty z prednášky sme mali podobné s Tomášom Kromkom (link v komentároch).

Prednášky počas celého dňa boli bohaté na praktické príklady. Ukázali, ako teória funguje v praxi. Zároveň boli prispôsobené pre hybridné štúdium.

Volám sa Zuzana Chabadová
Naučím Vás po schodoch kráčať k vyšším ziskom

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho

Podobné články