Audit firmy

audit

Kompletná diagnostika podnikateľskej zdravotnej karty 📊🔍

Vstúpte so mnou do sveta dôkladného prieskumu vášho podnikania. Ako váš Biznis doktor vám ponúkam komplexný podnikateľský audit, ktorý odhalí všetky skryté „choroby“ a navrhne účinné kroky na ich zlepšenie. So mnou dosiahnete optimálne zdravie vášho podniku! 🌐💼

Otázky a odpovede na Vašej ceste od objednávky po realizáciu danej služby

Proces je jednoduchý! Stačí stlačiť tlačidlo „KÚPIŤ“ a vybrať ponuku „Exkluzívna konzultácia pred ďaľším krokom“. Vyplníte požadované údaje a postupujete k platbe. Po úspešnej platbe obdržíte e-mail s potvrdením o zaplatení objednanej služby. 😊

Po prijatí platby vás budem kontaktovať a dohodneme voľný termín. Pošlem vám pozvánku na prvé online stretnutie s uvedeným dátumom a miestom (URL adresa) na váš email 😊

Minimálne 5 pracovných dní pred naším prvým stretnutím vám pošlem na váš e-mail dotazník. Vyplnený dotazník je potrebné poslať späť na uvedenú adresu najneskôr 2 pracovné dni pred online stretnutím. Ak dotazník nevyplníte včas, prvý mentoring / coaching prebehne bez predchádzajúcej prípravy. 😅

Po prvých dvoch hodinách online stretnutia budeme mať priestor dohodnúť sa na ďalších stretnutiach alebo školeniach podľa vašich potrieb. Budeme prispôsobovať ďalší postup v závislosti od vašich cieľov a potrieb. Budete mať možnosť vybrať si službu MENTORING alebo COACHING alebo PODNIKATEĽSKÝ AUDIT a OPTIMALIZACIA.🚀

Na základe vašich cieľov a predstáv by sme mohli spoločne určiť optimálny voľbu služby po prvých dvoch hodinách. Vaša spokojnosť s plánovaným množstvom stretnutí je pre mňa dôležitá. Po exkluzívnej konzultácii si objednáte vhodnú službu pre vás pomocou formulára na tejto webovej stránke. 🤝🕒

Tento hĺbkový analytický proces vyžaduje všetky vnútrofiremné údaje, ako sú účtovníctvo a dodávateľsko-odberateľské zmluvy. Vaša spolupráca a úprimnosť sú nevyhnutné pre úspech auditu. 📊

Získate komplexný prehľad o vašom podnikaní, identifikujeme nevyužité príležitosti a ukážeme vám, ako optimalizovať váš biznis. Zlepšíme rentabilitu a navrhneme konkrétne kroky na úspech vášho podnikania. 💼

Začíname získavaním potrebných podkladov a následnou analýzou účtovníctva, zmlúv a ďalších informácií. Stretneme sa na vyhodnotenie a diskusiu o navrhovaných zlepšeniach. 🔄

Trvanie závisí od rozsahu vášho podniku, ale väčšinou to býva niekoľko týždňov. Po vyplnení dotazníka budeme schopní stanoviť presnejšie časové rámce. 📅

Vaša aktívna spolupráca a poskytnutie všetkých relevantných informácií nám umožnia lepšie využiť čas auditu. 🤝

Po auditovaní dostanete konkrétne odporúčania na zlepšenie vášho podniku a cestu k dosiahnutiu lepších výsledkov. 🚀

Ak sa objavia problémy, budeme vás o nich informovať a spoločne hľadať riešenia. ❗️

Služba PODNIKATEĽSKÝ AUDIT a OPTIMALIZÁCIA je navrhnutá tak, aby efektívne zodpovedala vaše otázky počas nášho stretnutia, s dôrazom na kľúčové aspekty vášho podnikania. Očakávajte odborný prístup a podporu v riešení vašich obáv. 😊 🚀

Služba prináša množstvo výhod. Získate presný prehľad o stave vášho podnikania, identifikujem nevyužité príležitosti a pomôžem vám nájsť cesty k zvýšeniu rentability. S mojím podnikateľským auditom nebudete len sledovať, ako funguje váš biznis, ale dostanete aj konkrétne odporúčania, ako ho optimalizovať a dosiahnuť vyšší zisk. Táto služba vám pomôže nájsť správne smerovanie pre váš podnik. 📊💡