Interaktívny webinár

webinár

Pripojte sa na moje interaktívne webináre, kde nebudete len sledovať, ale aktívne sa zapojíte do sveta najnovších trendov a odborných poznatkov. Spoločne objavíme kľúčové informácie, pretože prevencia je kľúčová pre trvalý úspech vášho podnikania! 💡🌐

Otázky a odpovede na Vašej ceste od objednávky po realizáciu danej služby

Proces je jednoduchý! Stačí stlačiť tlačidlo „KÚPIŤ“ a vybrať ponuku služby „INTERAKTÍVNY WEBINÁR“ s požadovaným dátumom účasti. Vyplníte požadované údaje a postupujete k platbe. Po úspešnej platbe obdržíte e-mail s potvrdením o zaplatení objednanej služby. 😊

Po úspešnej platbe obdržíte email s potvrdením objednávky a detailmi ohľadom termínu webinára. Na základe informácií v emaili sa môžete pripraviť na nadchádzajúce stretnutie.📆

Kapacita webinára sú maximálne 4 ľudia na 1 hodinu + 15 minút alebo 8 ľudí na 2 hodiny + 15 minút. Prvých 15 minút webinára venujem predstaveniu témy. Následne každý účastník má 15 minút na otázky, ktoré predložil pred samotným webinárom. V prípade nižšieho počtu účastníkov, čas na kladenie otázok účastníkov a odpovede sa zvyšuje rovnomerným pomerom. 🚀

Ak bude účastníkov menej ako 5. Doba trvania webináru bude len 1 hodinu. Čas začiatku webináru bude v pôvodnom termíne. 48 hodín pred začaitkom webináru Vám príde email s touto informáciou.

Zasláním otázky 48 hodín pred webinárom máš možnosť ovplyvniť témy diskusie. Počas prvých 15 minút predstavím témy a ich vplyv na podnikanie. Potom zodpoviem otázky účastníkov. Ak otázku nepošleš včas, dostaneš priestor až po tých, ktorí svoje otázky zaslali vopred.

Áno, môžeš sa zúčastniť, ale dostaneš priestor na otázky až po tých, ktorí poslali otázky vopred. Nezabudni, že máš možnosť položiť ďalšie otázky počas webinára.

V prípade, že zostane nevyužitý čas 15 minút na účastníka, je možné položiť ďalšie otázky týkajúce sa danej témy. Takže priprav si viac otázok.

Ak máš špecifický záujem o svoju oblasť v podnikaní, napíš na info@biznisdoktor.com. Pri príprave na nasledujúce webináre zvážim aj tvoju tému.

Témy webinára sú vždy aktuálne uvedené na stránke s termínmi. Ak máš záujem o špecifickú tému, napíš na info@biznisdoktor.com.

V ponuke sú momentálne dostupné len aktuálne voľné termíny na webináre alebo termíny, ktoré sú v príprave. Ak máš záujem o konkrétny webinár, napíš mi email so svojím záujmom. Ja ťa pridám na čakaciu listinu. V prípade uvoľnenia miesta ťa budem kontaktovať. 📆

Každý účastník, ktorý zaslané otázky pred webinárom, bude mať príležitosť dostať odpoveď. V prípade, že by sa nedostalo ku všetkým otázkam počas samotného webinára, budem na ne odpovedať aj po jeho skončení, aby som zabezpečil, že každý účastník dostane informácie, ktoré potrebuje. Čas na odpovede sa bude prispôsobovať počtu otázok a účastníkov, aby sme zachovali kvalitu a interaktivitu webinára. 😊🚀

Interaktívny webinar je forma online školenia, kde účastníci majú aktívnu úlohu v procese. Na rozdiel od pasívnych prezentácií poskytuje interaktívny webinar možnosť účastníkom klásť otázky, diskutovať, a dokonca sa zapojiť do cvičení či diskusií. Táto forma interakcie umožňuje osobný prístup a lepšie prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov. Výhodou interaktívnych webinárov je aktívna účasť a priamy dialóg, čo prispieva k lepšiemu porozumeniu a zapamätaniu si informácií. 😊

Účasť na mojom webinári môže priniesť množstvo výhod. Budúci účastníci získajú ucelený prehľad o téme daného webinára. Budú mať možnosť klásť otázky a aktívne sa zapojiť do diskusií. Interaktívny charakter podujatia im umožní získať hlbšie porozumenie a konkrétne odpovede na svoje otázky. Okrem toho poskytnete užitočné informácie a rady, ktoré môžu účastníci využiť na zlepšenie svojich podnikateľských aktivít. Prinesie to hodnotu pre každého účastníka. 😊🚀