Webináre

🔖Vaša otázka: Čelí Váš podnik klesajúcim tržbám uprostred rastúcej konkurencie? 30% z vašho celkoveho obratu máte v online predaji.
Návrh riešenia (vybrané kroky):
🆕 Zavedené nové kľúčové ukazovatele výkonu:
1. Analýza a Identifikácia nových skupín zákazníkov s vyššou rentabilitou.
2. Posúdenie a optimalizácia produktového porfólia.
3. Prehodnotenie a optimalizácia dodávateľsko odberateľlských zmlúv.
Otázkami vám pomôžem vytvoriť vlastné riešenia a prispôsobiť ich vašim konkrétnym potrebám a výzvam. 🚀🔍

Pripojte sa na moje interaktívne webináre, kde nebudete len sledovať, ale aktívne sa zapojíte do sveta najnovších trendov a odborných poznatkov. Spoločne objavíme kľúčové informácie, pretože prevencia je kľúčová pre trvalý úspech vášho podnikania! 💡🌐