Audity

🔖Vaša otázka:
Čelí Váš podnik klesajúcim tržbám uprostred rastúcej konkurencie? 30% z vašho celkoveho obratu máte v online predaji.
Návrh riešenia (vybrané kroky)
🔍Podnikateľský audit a optimalizácia (vybrané kroky):
1. Analýza vývoja tržieb
2. Finančná analýza: Prieskum nákladov, stanovenie rozpočtu a identifikácia ziskových oblastí.
3. Personál a procesy: Optimalizácia pracovných procesov a pracovných hodín.
4. Dodávateľsko odberateľské zmluvy: Kontrola zmlúv a identifikácia úspor.
📊Rozpočtový plán na rok
Zohľadňuje vaše preferencie a priority, stanovené na základe navrhovaných zmien. Rozpočet:
1. Reflektuje Vaše preferencie: Zohľadňuje konkrétne zmeny, ktoré vám najviac vyhovujú a sú v súlade s vašimi hodnotami.
2. Prioritizuje ciele: Identifikuje a priorizuje kľúčové ciele podľa vašich preferencií, aby ste dosiahli maximálny efekt.
3. Jasne Odsúhlasené Zmeny: Zahrňuje iba tie zmeny, ktoré ste jasne odsúhlasili po prezentácii auditu, aby ste boli v súlade s vašimi rozhodnutiami.
Tento rozpočet slúži ako konkrétny plán s jasným zohľadnením vašich požiadaviek a úprav na základe podnikateľského auditu. Je navrhnutý tak, aby vám umožnil sledovať a dosiahnuť stanovené ciele efektívne a efektívne.💼🌟

Kompletná diagnostika podnikateľskej zdravotnej karty 📊🔍.

Vstúpte so mnou do sveta dôkladného prieskumu vášho podnikania. Ako váš Biznis doktor vám ponúkam komplexný podnikateľský audit, ktorý odhalí všetky skryté „choroby“ a navrhne účinné kroky na ich zlepšenie.

So mnou dosiahnete optimálne zdravie vášho podniku! 🌐