FAQ

V tejto časti nájdete všeobecne otázky a odpovede. Presný postup od objednania po realizáciu služby nájdete pri vami zvolenej službe.

Každá ponúkaná služba (konzultácia, mentoring, coaching) sa líši vo výsledkoch a prístupe k riešeniu problémov. Individuálna konzultácia sa zameriava na riešenie časovo jednoduchších otázok. Zatiaľ čo mentoring a coaching sa venujú spôsobu, ako klient dosiahne svoje ciele. Rozdiel môže spočívať aj v kreativite klienta a prispôsobení sa jeho osobnosti a cieľom. 😊

Pri výbere medzi individuálnou konzultáciou, mentoringom a coachingom zvážte šírku problému, časové a finančné záväzky. Každá služba má svoje vlastné časové varianty, ktoré môžete vybrať pri nákupe. Vyberte si službu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. 🤔

Po zakúpení služby obdržíte potvrdenie platby emailom. Následne vás budem kontaktovať na dohodnutie voľného termínu individuálnej konzultácie, mentoringu alebo coachingu. Pre webinár máte presne stanovený dátum a čas, ktorý si vyberiete pri objednávke. 📅

Pre individuálnu konzultáciu, mentoring a coaching si vyhraďte čas na pripravenie otázok a tém, ktoré chcete diskutovať. Venujte pozornosť informáciám uvedeným pri jednotlivých službách, aby ste sa lepšie pripravili. 📝

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť potvrdeného termínu, pozrite si dôležitý bod v obchodných podmienkach, kde sú uvedené postupy v prípade neúčasti. Emotikon 😊.

„Jednorázová Konzultácia“ je samostatné stretnutie, kde zodpoviem tvoje otázky a poskytnem poradenstvo na špecifické témy. „Exkluzívna Konzultácia pred ďalším Krokom“ zahŕňa jednorázovú konzultáciu a navyše prípravu na ďalšie kroky v podnikaní, ako je audit, mentoring alebo coaching. Táto služba je vhodná pre tých, ktorí chcú individuálnu prípravu pred investovaním do širších služieb a plánovania ďalších krokov pre rast svojho podniku. 🚀

„Interaktívny webinar“ je forma online školenia, kde účastníci majú aktívnu úlohu v procese. Na rozdiel od pasívnych prezentácií poskytuje „interaktívny webinar“ možnosť účastníkom klásť otázky, diskutovať, a dokonca sa zapojiť do cvičení či diskusií. Táto forma interakcie umožňuje osobný prístup a lepšie prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov. Výhodou „interaktívnych webinárov“ je aktívna účasť a priamy dialóg, čo prispieva k lepšiemu porozumeniu a zapamätaniu si informácií. 😊