Kľúčové tipy na efektívny time management v úspešnom podnikaní

Správne naplánovanie vašich podnikateľských aktivít na mesiac vám šetrí ČAS. Pomáha pri efektívnejšom nastavení CIEN a prináša VYŠŠÍ ZISK. Ďalšími benefitmi  je možnosť kvalitnejšieho oddychu v kruhu rodiny a známych, plnenie si snov. 

Chcete vedieť, ako efektívne plánovať svoj čas a zlepšiť svoju prácu? Je jedno, či ste zubár, osobný tréner, kozmetička, kaderník, konzultant, lektor alebo poskytujete inú službu.

Podelím sa s vami s kľúčovými tipmi, ktoré som už mnoho razy aplikovala u klientov:

Dôležité je si naplánovať všetky činnosti a mesiac dopredu a zároveň na rok. Je to bez ohľadu na to, či ponúkate svoje služby online, vo svojom obchode alebo priamo u klienta. Tento plán vám pomôže zlepšiť váš time management a efektívnosť práce.

Mnohé vaše činnosti viete automatizovať. A tak môžete rátať s veľkým šetrením času vo váš prospech ale aj nákladov vo vašom podnikaní. 

 

1.automatizácia objednávok

⚙️📦Automatizácia objednávok pre účely poskytovania služieb:

Pri podnikaní môžete ušetriť čas a náklady vďaka automatizácii objednávok, ak máte možnosť prepojiť vaše činnosti do automatizačného modulu. 

Napríklad, ak váš dodávateľ služieb umožňuje objednávanie cez online formuláre, môžete získať mnoho výhod. Potvrdenie objednávky, rýchly výber položiek, aktuálne ceny, termíny dodania a ďalšie informácie vám umožnia lepšie plánovať váš čas. Okrem toho si viete naplánovať aj kvalitnejšie poskytovanie vašich služieb a veľmi dôležité pre vaše podnikanie cash flow. 

👉 Moja skúsenosť s klientom je príkladom toho, ako môže automatizácia zlepšiť efektivitu. 

Predtým na spracovanie objednávok klient potreboval 31 hodín mesačne – objednával telefonicky. Po zavedení automatizácie sme to dokázali zredukovať na menej ako 7 hodín mesačne (objednávkový systém cez web, resp. emailom). Tým sme mali viac času na dôležité úlohy v rámci celkového pracovného fondu, ktorý bol 165 hodín mesačne. Zároveň sme dosiahli systém v objednávaní,  minimalizovali výpadky tovaru, zjednodušili podklady pre účtovnú firmu. 

 

📅📱Objednávanie klientov:

Zaviesť online rezervačný systém je skvelým spôsob, ako ušetriť čas strávený telefonickým objednávaním. Teraz sa vám často stáva, že musíte prerušiť službu pre iného klienta, keď príde telefonát s novou objednávkou, alebo keď prichádzajúci hovor nezdvihnete a neskôr voláte naspäť, čo môže spôsobiť frustráciu u klienta.

Klienti si môžu jednoducho rezervovať termín online, aj mimo vašej pracovnej doby. Automatické pripomienky prostredníctvom SMS im pomáhajú nespomínať si na dohodnuté termíny a tým predchádzať neúčasti. Okrem toho, online kalendár umožňuje klientom ľahko si vybrať voľný termín. Týmto spôsobom eliminujete zbytočné telefonické hovory a zlepšujete efektivitu vášho podnikania.

👥🛠️ Optimalizácia služieb pre klienta:

Prehľad objednaných zákazníkov a optimalizácia skladu zabezpečujú, že máte vždy všetko pripravené pre vašich klientov. To znamená nielen úsporu nákladov na výrobu, ale aj zaručenú spokojnosť zákazníka. 

👉 S vylepšeným systémom rezervácií som dosiahla u klienta zníženie neodobratých objednaných služieb zo 4,5% na 0,86%.

 

2.Časové hľadisko vašich služieb:

Príprava jednorazová: 

Tento čas zahŕňa prípravu služby, ktorú vykonáte iba raz a následne ju využívate automaticky pri opakovaných ponúkaných službách. Dôkladná príprava vám ušetrí čas a zabezpečí efektívne využitie vašich zdrojov.

Opakovaná ponúkaná činnosť – výroba a predaj: 

Do tohto času patria všetky činnosti spojené s prípravou, realizáciou, predajom služby a servisom k službám. Môžete naplánovať viackrát mesačne. Dôležité je mať jasne stanovený harmonogram opakovania činnosti a optimalizovať procesy, aby ste dosiahli maximálnu efektivitu.

Časové stretnutia so zákazníkmi: 

Sem patrí plánovanie všetkých časových stretnutí s klientmi, vrátane platených aj neplatených webinárov, buď vo vašej firme alebo u klienta. Je dôležité využiť kalendár a plánovač, aby ste minimalizovali časové prekrývanie a zabezpečili optimálne využitie vášho času. Do tohto času zahrňte aj dopravu na obchodné stretnutia.

 

3.Mesačné doplnkové činnosti:

Naplánujte si potrebný čas, ktorý súvisí s vašou hlavnými ponúkanými službami 

📢📊Marketingové aktivity: 

Nezabudnite aj na čas a úsilie, ktorý venujete na marketing. To zahŕňa tvorbu obsahu pre sociálne siete, blogy alebo newslettery, spravovanie reklám a sledovanie výkonnosti marketingových kampaní. Dôležité je aj sledovať a komunikovať s vašimi zákazníkmi na sociálnych sieťach a odpovedať na ich otázky či komentáre.

📧📞Zákaznícka podpora: 

Venujete čas odpovedaniu na otázky a požiadavky vašich zákazníkov prostredníctvom 

e-mailu, telefónu alebo iných komunikačných kanálov.

📚🔍Vzdelávanie: 

Zahrňte do svojho plánu čas na vzdelávanie prostredníctvom lektorov alebo samoštúdia. Udržiavajte sa informovaní o najnovších trendoch vo vašej oblasti a zlepšujte svoje znalosti a schopnosti.

🧹🏢Upratovanie firemných priestorov: 

Nezabudnite zaradiť do svojho mesačného plánu aj čas na upratovanie vašich pracovných priestorov. Udržiavajte čistotu a poriadok, čo prispieva k produktivite a celkovému dojmu vašich zákazníkov. Myslite na to v časovom pláne, ak vám túto činnosť nezabezpečuje externá firma.

🗃️💼Administratíva: 

Zahrňte do svojho mesačného plánu čas na vybavovanie administratívnych úloh, ako je napríklad vyplňovanie formulárov alebo aktualizácia dokumentácie, príprava ekonomických podkladov vrátanie dodacích listov, faktúr, výpisov z bánk pre účtovnú firmu, resp. nákupy spojené s podnikateľskou činnosťou.

🚀💡Rozvoj nových služieb:

Ak plánujete rozšíriť váš sortiment alebo ponúkať nové služby, aj tento čas je nutné zaevidovať. Plánovanie a príprave na ich spustenie nových služieb sú kľúčové.

🔍📈Výskum a analýzy: 

Investujete čas do výskumu trhu a analýzy konkurencie. Sledovanie trendov a požiadaviek zákazníkov vám pomáha prispôsobiť vaše služby a stratégie marketingu.

😌⏰Osobný čas: 

Nezabudnite venovať čas aj sebe samému. Plánujte si čas na oddych, rekreáciu a starostlivosť o svoje fyzické a duševné zdravie. Dobré starostlivosť os ba vám pomôže udržať vyrovnanie a energiu na vaše podnikateľské úsilie.

 

Doplnkové služby sú rovnako dôležité ako tie hlavné. Ich zahrnutie do mesačného plánu a následne aj do nastavenia cien vám pomôže udržať podnikanie efektívne a úspešné.

 

Keď zhodnocujeme časové využitie s podnikateľmi, často zistíme, že presahujú plánovaný mesačný fond práce vo výške 165 hodín. Častokrát podnikatelia nie sú produktívni. Nevedia aplikovať automatizáciu činností pre ich vlastné podnikanie. A tak s nimi identifikujem najskôr všetky činnosti spojené s podnikaním. Mnohí podnikatelia zabezpečujú rôzne činnosti, ktoré však nezohľadňujú vo svojej cenotvorbe. Následne s podnikateľmi viem zostaviť biznis plán a tak nastaviť novú cenotvorbu s navýšením ceny 7% ale aj 74,2%

Rozmýšľate nad začatím vlastného podnikania a už máte jasné ciele a stratégie na nasledujúci rok. Ale stále nie je celkom jasné, ako si správne naplánovať obchodný plán a cenovú politiku? 

🕒⏳Pomocou efektívneho časového manažmentu si môžete vytvoriť prehľadný plán a získať jasné dáta, ktoré vám pomôžu lepšie sa orientovať vo vašej podnikateľskej aktivite.

Na našich konzultačných stretnutiach často zistím, že väčšina klientov nemá prehľad o všetkých svojich podnikateľských činnostiach. Ak patríte aj vy medzi túto skupinu, neváhajte a kontaktujte ma. Rada vám pomôžem získať prehľad a smer pre vaše podnikanie.

⏰💼Time management nie je len o tom, ako si organizovať čas, ale o tom, ako dosiahnuť svoje ciele efektívnejšie a s menšími nákladmi. Pre podnikateľov je to nevyhnutný nástroj na dosiahnutie úspechu. Konkurencia nikdy nespí. Nezabudnite, že každá minúta je cenná, a správne využitie vášho času môže mať obrovský vplyv na budúcnosť vášho podnikania.

 

Zuzana Chabadová , Biznis konzultant

Maximalizujem váš firemný zisk pomocou efektívnych prevádzkových stratégií

 

🗓️🕒Rezervujte si online konzultáciu už na budúci týždeň (dátum a trvanie konzultácie si môžete zvoliť podľa vašich potrieb)

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho