Mentoring, poradenstvo a konzultácie

🚀 Transformácia predaja a plánovanie predaja pre obchodníkov – inovácie, motivácia a úspech🚀

V štúdii Vám popíšem plánovanie predaja pre obchodníkov v slovenskej výrobnej firme. Ako Area Sales Manager (ASM), som stála pri výraznej transformačnej zmene.😊

V čase môjho nástupu firma patrila medzi top dodávateľov v regióne, no manažment čelil problémom s obmedzenými informáciami a nedostatočným plánovaním predaja obchodníkov (OZ). 📉🤔

❇Pred transformáciou:
📊 Plány OZ založené iba na tržbách a bez mesačných analýz.
🌎 Firma distribuovala produkty na 1/3 Slovenska.
🌟 2 mesiace po mojom nástupe firma kúpila ďalšiu firmu a tak nastala expanzia na 2/3 Slovenska.

❇Plán na 1. finančný rok
🌟 Došlo k zvýšeniu transparentnosti a zavedeniu nového systému riadenia.
📊 Každý OZ dostal jasné ciele pre obrat s mesačnými číslami v eurách.
🎯 Na konci mesiaca dostal informáciu ohľadom splnenia plánu na región a selekcia na zákazníkov.

❇Plán na 2. finančný rok:
🌟 Rast spoločnosti priniesol nové výzvy, distribúcia celé Slovensko.
🌎 Rozdelili sme oblasť pôsobenia na regióny podľa skúseností OZ.
🌤️ Zohľadnili sme sezónnosť, počet závozových dní, platby zákazníkov a definovali marketingové stratégie.

❇Motivácia OZ:
🏆 Motivácia bola šitá na mieru. Každý cieľ a odmena zohľadňovali skúsenosti a dĺžku pôsobenia OZ v spoločnosti.
💰 Provízia obchodníkom bola zohľadnená za plnenie plánu, dosiahnutie %hodnoty marže, zisku a tržby, rast tržieb, vyhľadanie nových zákazníkov a plnenie cieľov počas mesiaca.

❇Kľúčová inovácia:
🎯 Obchodným zástupcom umožnili sme upravovať ceny priamo u zákazníkov do určitej hranice. Táto stratégia mala obrovský efekt na zvýšenie obratu, avšak zároveň nútila obchodníkov premýšľať o zložení správneho predajného portfólia.

❇Mentoring a podpora:
 🤝 Obchodný zástupca s najvyšším predajom sa stal mentorom pre ostatných kolegov, najmä nových členov v tíme.

❇Komunikácia s IT:
💻 Zabezpečili sme systémy analýz predaja pre ASM a OZ.
📊 OZ mohli upravovať ceny priamo u zákazníkov do určitej hranice, čo viedlo k navýšeniu obratu a zlepšeniu zisku.

Táto prípadová štúdia poskytuje pohľad ako firma sa stretávala s problémami spojenými s nejasnými cieľmi, obmedzenými informáciami a nedostatočným pohľadom na plánovanie predaja obchodníkov (OZ).

Transformácia priniesla zvýšenú transparentnosť, individuálne ciele, motiváciu a inovácie v oblasti cenotvorby, čo obchodníkom umožnilo dosahovať lepšie výsledky.

ZÁVER
Tento komplexný prístup s dôrazom na zisk viedol k výraznému nárastu tržieb a ziskov firmy. Ukázal, že správne vyváženie motivácie a zisku je kľúčovým faktorom dlhodobého úspechu. 🌟🔝

Ak máte záujem o konzultácie a konzultačné služby prosím kontaktujte ma. Rada vám poskytnem poradenstvo.

Článok bol vydaný na Linkedin Zuzana Chabadová

Previous slide
Next slide
Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho

Podobné články